Mielestäni oikeuden käyttää nettiä kenenkään valvomatta pitäisi olla samanlainen perusoikeus kuin kirjesalaisuuden. Kuitenkin näyttäisi vallitsevaan sellainen trendi, että yhä enemmän valvonnan mahdollistavia lakeja säädetään. Trendi on saatava katkaistua, ja valvonnan mahdollistavat lait on kumottava.

Alla esimerkkejä valvonnan mahdollistavista laeista:

- Niin kutsuttu Lex Nokia antaa yrityksille ja muille yhteisötilaajille (esimerkiksi yliopistoille ja taloyhtiöille) mahdollisuuden tarkkailla tiettyjä sähköisessä viestinnässä syntyviä tunnistetietoja, esimerkiksi sitä, kenelle työntekijät lähettävät sähköpostia yrityksen nettiyhteyden kautta.

- Suomessa on sähköisessä viestinnässä syntyvien tunnistetietojen tallennuspakko. Internet-palveluntarjoajan tallennettava tietoja asiakkaidensa netinkäytöstä, että viranomaiset voivat käyttää niitä rikosepäilyjen yhteydessä.

- Uudessa pakkokeinolaissa, jota parhaillaan esitetään, on pykälä, joka mahdollistaa, että poliisi voi asentaa rikoksesta epäiltyjen tietokoneille vakoiluohjelmia. Paitsi, että pykälä heikentää ihmisten yksityisyyttä, se antaa hakkereille mahdollisuuden käyttää poliisin asentamia ohjemia apunaan tietokoneeseen murtautumisessa.