Meillä on käytännössä kaksi mahdollista tapaa tuottaa riittävästi energiaa: Fossiiliset polttoaineet ja ydinvoima. Fossiilisten käyttö edistää ilmastonmuutosta ja saastuttaa muutenkin, joten olen sitä mieltä, että ydinvoima on parempi vaihtoehto. Vaikka ydinvoiman käytössä tuleekin ydinjätettä, se voidaan säilöä hallitusti, eikä se purkaudu ilmakehään samalla tavalla kuin fossiilisten poltossa syntyvät saasteet.

Japanissa, Fukushimassa, on eilen ydinvoimala joutunut ongelmiin luonnonkatastrofin takia; siellä on ydinvoimalassa räjähtänyt ilmeisesti vesihöyry tai vedestä syntynyt vety. Voimala sijaitsi alueella, jonne iski kova maanjäristys ja tsunami, jotka vahingoittivat voimalaa. Luonnonmullistuksista huolimatta ydinvoimalan turvajärjestelyt toimivat niin hyvin, että ydinkatastrofilta vältyttiin, mikä puhuu ydinvoimaloiden turvallisuuden puolesta.

Kun mietitään lisäydinvoiman rakentamista Suomeen (mikä on mielestäni ehdottoman kannattavaa), täytyy muistaa, että Suomessa ei edes ole kovia maanjäristyksiä tai tsunameita, joten Japanin tilannetta on aika paha käyttää vasta-argumenttina ydinvoiman lisärakentamiselle.