Opiskelen parhaillaan Suomen Liikemiesten Kauppaopistossa datanomiksi. Viime syksynä voimaan tuli uusi laki, joka kieltää tupakoinnin toisen asteen oppilaitosten alueella. Lakia perusteltiin sillä, että nuorten pitää saada tupakaton kasvuympäristö. Aiemmin koulun pihalla oli erikseen määrätty paikka, jossa sai tupakoida, lakimuutoksen myötä tupakkapaikka poistettiin. Koulussa on kuitenkin myös ylioppilaspohjaisia ryhmiä, joiden opiskelijat ovat yli 18-vuotiaita.

Laki ei kuitenkaan vastaa tarkoitustaan. Kukaan ei jätä tupakoimatta sen takia, koulun tupakoitsijat ovat vain siirtyneet tupakoimaan juuri koulun alueen ulkopuolelle, viereisen messukeskuksen pihalle. Ja jos tupakointi siinä kiellettäisiin, tupakoitsijat vain siirtyisivät lähimmälle, ei-kielletylle alueelle. Nuorten kasvuympäristö säilyy samana, tupakoitsijoille vain aiheutetaan hiukan lisää riesaa.

On kohtuutonta olettaa, että nikotiiniriippuvainen henkilö viettäisi kahdeksan tunnin koulupäivän saamatta nautintoaineannostaan. Näin ollen ainoa järkevä ratkaisu olisikin pyörtää toisen asteen oppilaitosten savuttomuuslaki ja sallia näiden 18 vuotta täyttäneille opiskelijoille ja henkilökunnalle tupakointi sille oppilaitoksen pihalta erikseen varatulla alueella.

Vastustan myös ravintoloiden ja kahviloiden kategorista tupakointikieltoa. Olen innokas piippumies, ja minusta kahvila- ja kapakkakokemukseen liittyy pöydässä juoman kera nautittu piipullinen tupakkaa. Koska kaikki eivät halua savujani hengitellä, ihannetapaus olisikin se, että osa kahviloista ja kapakoista olisi savuttomia, osa savullisia. Näin jokainen saisi itse valita, kumman tyyppisissä paikoissa haluaa aikaansa viettää.

Näin ollen olenkin sitä mieltä, että kahviloiden ja kapakoiden, ja miksei muidenkin ravintoloiden omistajilla pitäisi olla oikeus päättää, saako heidän liikkeessään polttaa. Koska kysyntää savuttomille paikoille on selvästi olemassa, pitäisi kysynnän ja tarjonnan lain pitää huoli siitä, että niin savullisia kuin savuttomiakin paikkoja olisi. Ja jos savuttomia paikkoja ei muuten syntyisi, voitaisiin asiaa edesauttaa lätkäisemällä savullisille kapakoille jokin erikoisvero. Ainakin olisi syytä antaa savullisten paikkojen henkilökunnalle palkkaan savuisen työn lisä, joka minun puolestani saataisiin siirtää tuotteiden hintoihin.