Ihmisen psyykkinen ja fyysinen hyvinvointi on aiheena pop. Tämän johdosta kyseisten asioiden parantamiseen lääkkeitä on tarjoamassa jos jonkunlaista yrittäjää, mukana myös huomattava määrä huuhaata. Tällaista huuhaata, on, ikävä kyllä, eksynyt myös Helsingin kaupungin työväenopiston kurssitarjontaan. Esimerkkejä tällaisesta huuhaasta kurssitarjonnassa ovat seuraavat:

  • Reiki
  • Chi Kung (Qigong), traditionaaliseen kiinalaiseen lääketieteeseen ja filosofiaan perustuva harjoitusohjelma kehon ja mielen hoitamiseen.
  • Mindfulness tai tietoinen läsnäolo, buddhalaiseen filosofiaan pohjautuva meditaatiomuoto ja elämänfilosofia.

Koska Helsingin kaupungin työväenopistossa on kyse julkisen vallan pyörittämästä toiminnasta, sen ei pitäisi tukea sellaisia hyvinvoinnin hoitomuotoja, jotka perustuvat pätevyydeltään hyvin kyseenalaisiin oppeihin. Ennemmin pitäisi järjestää sellaisia kursseja, joiden taustateoria on tieteellisesti testattu ja tiedeyhteisön hyväksymä. Tässä perusteluni koostuu kahdesta eri pointista. Kun kyse on nimenomaan hyvinvoinnin lisäämiseen pyrkivästä kurssista, on syytä varmistaa, että opetus vastaa tarkoitustaan. Toinen syy on kansansivistyksellinen: Mielestäni julkisen vallan ei tule opettaa ihmisiä uskomaan perusteettomiin teorioihin, jos se vain sattuu tuntumaan kivalta.

Toinen asia, johon kiinnitin huomiota Työväenopiston kurssitarjonnassa oli luonnontieteiden loistaminen poissaolollaan. Työväenopisto olisi hyvä kanava parantaa kansalaisten tieteellistä yleissivistystä tiedettä popularisoivilla kursseilla tyyliin "fysiikkaa jokamiehelle" tai "korkeampaa matematiikkaa jokamiehelle"