Nykyinen asevelvollisuusjärjestelmämme perustuu pakkoon, syrjii miessukupuolta ja pitää parhaassa iässään olevia nuorukaisia vuoden poissa tuottavasta työstä tai opiskelusta. Niinpä olenkin sitä mieltä, että asevelvollisuus tulisi lakkauttaa.

Sen sijalle tehtäisiin asepalvelus, joka olisi vapaaehtoinen kummallekin sukupuolelle. Jotta jonkunlainen kannuste palveluksen suorittamiselle olisi olemassa, pitäisi henkilöille, jotka eivät suorita/ole suorittaneet asepalvelusta, määrätä sukupuolesta riippumatta elinikäinen parin prosenttiyksikön suuruinen (ansiotuloista laskettuna) maanpuolustusvero, jonka tuotto käytettäisiin ammattiarmeijan luomiseen sekä armeijan tekniseen modernisoimiseen.

Näin ne, jotka ovat fyysisesti suuntautuneita ja maanpuolustushenkisiä, saisivat etua asepalveluksen suorittamisesta, ja ne, jotka ovat muiden avujensa ansiosta tuottavia yksilöitä, antaisivat taloudellisen panoksen maanpuolustukselle. Säästöä syntyisi myös sitä kautta, että useiden miesten työurat pitenisivät vuodella nykymenoon verrattuna.