Sananvapaudessa on kaksi rajoitusta, joista on luovuttava. Ensimmäinen on rikoslain kohta

Joka

1) julkisesti pilkkaa Jumalaa tai loukkaamistarkoituksessa julkisesti herjaa tai häpäisee sitä, mitä uskonnonvapauslaissa (267/1922) tarkoitettu kirkko tai uskonnollinen yhdyskunta muutoin pitää pyhänä, tai

[...]

on tuomittava uskonrauhan rikkomisesta sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi.

Toinen on rikoslain kohta

Joka yleisön keskuuteen levittää lausuntoja tai muita tiedonantoja, joissa uhataan, panetellaan tai solvataan jotakin kansallista, etnistä, rodullista tai uskonnollista ryhmää taikka niihin rinnastettavaa muuta kansanryhmää, on tuomittava kiihottamisesta kansanryhmää vastaan sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.

Ensimmäinen, uskonrauhapykälä, on poistettava kokonaan. Jälkimmäisestä, kiihottamispykälästä, on poistettava "panetellaan tai solvataan", ja jätettävä pelkkä "uhataan" lakiin.

Pääasiallinen syy, miksi nämä on poistettava on se, että puhetta vastaan voidaan taistella puheella, voimakeinoja ei tarvita. Kirjoitukseen, jossa pilkataan Jumalaa tai panetellaan kansanryhmää, voi itse kukin kirjoittaa vastineen, jossa osoitetaan pilkka tai panettelu aiheettomaksi. Mielestäni tämä on aivan riittävä keino näitä nyt kiellettyjä asioita vastustamaan.

On myös muita syitä, miksi ylläolevat kohdat on poistettava. Uskonnon turvaamisessa ensimmäisellä lainaamallani kohdalla on se ongelma, että yhtäältä Jumalan pilkkaamisen ja uskonnollisen yhdyskunnan pyhänä pitämän herjaamisen, ja toisaalta uskontojen aivan legitiimin kritisoimisen välinen ero on veteenpiirretty viiva. Ateistina olenkin sitä mieltä, että asiallinen uskontojen kritisoiminen on turvattava niin laajasti kuin mahdollista.

Jälkimmäisen, kansanryhmää vastaan kiihottamisen kieltävän pykälän aiheuttamat ongelmat ovat samankaltaisia. Ero yhtäältä panettelemisen ja solvaamisen, ja toisaalta asiallisen etnisistä ryhmistä keskustelemisen välillä on veteen piirretty viiva. Onko esimerkiksi panettelemista esitellä tieteellisiä tutkimuksia, joissa on havaittu eroja eri etnisten ryhmien älykkyyskokeessa suoriutumisen suhteen? Mielestäni tällaisen esittelemisen pitäisi olla selvästi luvallista.

Mielestäni pitäisikin pitää huoli, että rasististen mielipiteiden esittäminen on sallittua. Tästä olisi etua muunmuassa rasismin vastustajille. Koska rasistisia mielipiteitä kuitenkin esiintyy, älyllisesti suoraselkäinen rasismin vastustaja joutuu tutustumaan rasistisiin kirjoituksiin, jotta tietää mitä vastustaa, ja voi suunnata omat argumenttinsa rasistien todellisia näkemyksiä vastaan syyllistymättä olkinukke-virheargumenttiin.. Ja rasististen kirjoitusten saatavuus luonnollisesti edellyttää niiden laillisuutta.