Tässä vaaliohjelmani pähkinänkuoressa:

  • Koulutukseen ja tutkimukseen panostettava
  • Sananvapautta laajennettava
  • Netinkäytön valvonta estettävä
  • Hyvinvointivaltio turvattava
  • Fossiilisten poltto korvattava ydinvoimalla
  • Kirkko ja valtio erotettava
  • Demokratian toteutumista edistettävä vaalijärjestelmiä muuttamalla
  • Joitain tupakointirajoituksia purettava
  • Avioliitto pois laista ja korvattava sukupuolineutraalilla rekisteröidyllä parisuhteella

Takaisin blogiin