Piraattipuolue on ollut mediassa esillä lähinnä siksi, että se haluaisi laillistaa kategorisesti kaiken epäkaupallisen julkaistujen teosten kopioimisen ja lyhentää tekijänoikeusaikaa huomattavasti. Kuten Piraattipuolueen vaaliteemoista käy ilmi, Piraattipuolueen ohjelmassa on paljon muitakin asioita.

Itselleni tärkeimmät Piraattipuolueen teemoista ovat anonymiteetin turvaaminen sähköisessä viestinnässä ja sananvapauden hyvin laaja turvaaminen.

Nykylainsäädännön (katso pykälät 14 a - 14 c) mukaan sähköisessä viestinnässä syntyviä tunnistetietoja, esimerkiksi tietoa siitä, mihin numeroon on asiakas soittanut, tulee palveluntarjoajan säilyttää 12 kuukautta, jotta viranomaisilla on mahdollisuus käyttää niitä rikosten selvittämiseen.

Minä, kuten Piraattipuoluekin, vastustan tätä, ja katson, että sähköisen viestinnän yksityisyys tulee säilyttää, samanlaisena perusoikeutena kuin kirjesalaisuuskin. Yksittäisiä ihmisiä koskevia tietoja, joita voidaan aina myös väärinkäyttää, ei tule säilyttää kategorisesti.

Sananvapaudesta olen kirjoittanut toisaalla, ja tässä kysymyksessä Piraattipuolue on kanssani samoilla linjoilla. Sekä minä että Piraattipuolue olemme myös yhtä mieltä siitä, että aika-ajoin esiinnousevat yritykset sensuroida internettiä, esimerkiksi estämällä kansalaisten pääsy tietyille sivuille, on torpattava. Jopa siinä tapauksessa, että taustalla olisi niinkin jalo ajatus kuin pääsyn estäminen lapsipornoon.