Mielestäni kuluttajalla, joka on ostanut jonkin sisällön (esimerkiksi musiikki-CD:n tai dvd-elokuvan) pitää olla oikeus katsella tai kuunnella sisältöä haluamallaan laitteistolla, muuntaa edellämainittua varten sisältö haluamaansa tiedostoformaattiin ja haluamalleen medialle, sekä ottaa sisällöstä varmuuskopioita.

Nykyinen tekijänoikeuslaki ei mahdollista ylläolevaa kaikkien sisältöjen suhteen. Kriittiset pykälät ovat seuraavat:

Tämän lain mukaan suojatun teoksen suojana olevaa tehokasta teknistä toimenpidettä, jonka teoksen tekijä tai joku muu tekijän luvalla teosta yleisön saataviin saattaessaan on teoksen suojaksi asettanut, ei saa kiertää.

[...]

Mitä 1 momentissa [edellinen kappale] säädetään, ei sovelleta, ... jos teoksen kappaleen laillisesti hankkinut tai haltuunsa saanut kiertää teknisen toimenpiteen teoksen saamiseksi kuultavilleen tai nähtävilleen. Teoksesta, jota suojaava tekninen toimenpide on kierretty teoksen saamiseksi kuultaville tai nähtäville, ei saa valmistaa kappaletta.

ja

Tehokkaan teknisen toimenpiteen kiertämisen mahdollistavia tai kiertämistä helpottavia laitteita, tuotteita tai osia ei saa valmistaa tai tuoda maahan yleisölle levittämistä varten tai Suomen alueelle kolmanteen maahan kuljetettavaksi, levittää yleisölle, myydä, vuokrata, mainostaa myytäväksi tai vuokrattavaksi eikä pitää hallussa kaupallisessa tarkoituksessa. Tehokkaan teknisen toimenpiteen kiertämisen mahdollistavia tai sitä helpottavia palveluja ei liioin saa tarjota.

Ensimmäisen lainatun kohdan mukaan kuluttaja ei saa tehdä teknisesti suojatusta teoksesta kappaletta, josta suojaus on poistettu, edes omaan käyttöön. Tämä olisi sallittava, että kuluttaja voisi siirtää ostamansa teoksen haluamaansa laitteeseen. Samoin teknisen suojauksen kiertäminen olisi sallittava varmuuskopion tekemiseksi kuluttajan omaan käyttöön.

Jotta tuollaisia omaan käyttöön tarkoitettuja kopioita suojatusta aineistosta voisi tehdä, olisi tärkeää, että tietokoneohjelmia, jotka kiertävät kopiosuojauksen, olisi yleisesti saatavilla. Näin mahdollisuus omaan käyttöön kopioimiseen olisi tavallisella mattimeikäläiselläkin, ei pelkästään taitavimmilla hakkereilla. Ja jotta suojauksen kiertäviä ohjelmia olisi saatavilla, niiden pitäisi olla laillisia. Näin jälkimmäinen lainaamani lainkohta olisi poistettava.

Jotta laajempi pohja ohjelmoijia kuin pelkät suomalaiset voisivat tehdä tuollaisia teknisen kopiosuojan kiertäviä ohjelmia, niiden salliminen tulisi saada laajemminkin kuin pelkästään suomalaiseen lainsäädäntöön. Esimerkiksi EU:n laajuinen sallittavuus olisi kannatettavaa.

Nykylain mukaan jokainen saa valmistaa laillisesti saamastaan teoksesta, jota ei omista, pari kopiota yksityiseen käyttöön. Tämä tarkoittaa esimerkiksi kirjastosta lainatun CD:n kopioimista itselleen. Nuo teknisen suojauksen kieltopykälät kieltävät tällaisen kopioimisen, jos teoksessa on tekninen suojaus. Teknisen suojauksen purkaminen myös tällaisen yksityiskopioinnin mahdollistamiseksi pitäisi olla sallittua. Maksammehan hyvitysmaksua mm. tyhjistä DVD:istä juuri tällaisen kopioinnin hyvityksenä.