Olen sitä mieltä, että tehtävään on valittava siihen pätevin henkilö sukupuolesta riippumatta. Näin ollen vastustan sukupuolikiintiöitä, joiden mukaan eri tehtäviin on valittava tasaisesti henkilöitä kummastakin sukupuolesta.

Katson, että tasa-arvon on oltava ensisijaisesti yksilöiden välistä tasa-arvoa, ei ryhmien välistä tasa-arvoa kuten sukupuolten välistä tasa-arvoa. Sukupuolikiintiöt eivät edistä yksilöiden välistä tasa-arvoa, koska ne asettavat yksittäiset enemmistösukupuolen edustajat heikompaan asemaan kuin vähemmistösukupuolen edustajat. Vähemmistösukupuolen edustajat nimittäin pääsevät kiintiöpaikoille pienemmillä meriiteillä kuin enemmistösukupuolen edustajat ei-kiintiöidyille paikoille.