Korkeaan teknologiaan panostaminen on kansantaloudellisesti järkevää, ja tätä tavoitetta varten tarvitsemme luonnontieteissä ja insinööritieteissä koulutettuja henkilöitä. Lukion jälkeiseen koulutukseen on näissä aineissa enemmän opintojen aloituspaikkoja kuin matemaattisesti päteviä hakijoita, ja matematiikan osaaminen on näissä aineissa välttämättömyys. Siispä onkin panostettava koululaisten ja lukiolaisten matematiikan osaamiseen sekä siihen, että he kokevat matematiikan omakseen.

Näin ollen Helsingin kaupungin on myötävaikutettava siihen, että kouluissa, niin ala- kuin yläasteillakin sekä lukioissa järjestetään matematiikkakerhoja, joissa matematiikkaa esitetään mielenkiintoisella tavalla niin, että oppilaat sekä kehittävät matematiikan taitojaan että näkevät, että pidemmälle menevä matematiikka on luovaa ajattelua vaativaa ja mielenkiintoisella tavalla haastavaa. Tämä on näkökulma, joka ei matematiikan kouluopetuksessa tule aina esille.

Summamutikka-keskus järjestää jo nyt  kerhotoimintaa. Ala-asteella kerho tarkoittaa lähinnä "matemaattista kielikylpyä", jossa matematiikkaa lähestytään leikin ja toiminnallisuuden kautta. Yläaste- ja lukiotasolla voidaan sitten jo harrastaa haastavampia, luovaa ajattelua vaativien matemaattisten ongelmien ratkaisua.

Kaupungin onkin tultava vastaan taloudellisesti, niin, että kerhotoimintaa voidaan järjestää siinä laajuudessa, että se tavoittaa kaikki halukkaat Helsingin koululaiset. Yhteistyö Summamutikka-keskuksen kanssa lienee järkevä ratkaisu.

Kerhojen järjestäminen koululaisille on kannatettavaa myös muissa tieteissä, ja olisikin pyrittävä siihen, että tieteestä kiinnostuneet koululaiset harrastaisivat tieteitä ohjatusti samaan tapaan kuin nykyään musiikista kiinnostuneet koululaiset harrastavat musiikkia.