Turun sanomat kirjoittaa viime joulukuussa, että rasistiseen aineistoon linkittämisen kieltämistä suunnitellaan.

Tämä lakiesitys ei saa toteutua, tärkeimpänä syynä se, että rasistiseen aineistoon linkittämisellä on muitakin päämääriä kuin rasistisen ideologian levittäminen.

Eräs tällainen päämäärä on vastineen kirjoittaminen rasistiseen kirjoitukseen. Vastineessa tyypillisesti referoidaan ja/tai lainataan kirjoitusta, johon vastinetta ollaan kirjoittamassa, ja hyvien tapojen mukaan tarjotaan viite, siis nettimaailmassa linkki, alkuperäiseen kirjoitukseen. Tämä siitä syystä, että vastineen lukijalla pitää olla mahdollisuus tarkistaa, että referointi ei vääristele alkuperäistä kirjoitusta ja lainaukset eivät irroita sanottua asiayhteydestä.

Näin rasistiseen aineistoon linkittämisen kriminalisointi estäisi asianmukaisen vastineen kirjoittamisen rasistiseen kirjoitukseen, ja olisi torpedoimassa järkevää keskustelua aiheesta.

Myös linkkilistoilla rasistisille sivuille on aivan järkeviä käyttötarkoituksia. Eräs tällainen on tutustuminen rasistien maailmankuvaan. Erityisen tärkeää tällainen tutustuminen on älyllisesti suoraselkäiselle rasismin vastustajalle. Älyllisesti suoraselkäinen minkä tahansa asian vastustaja ottaa luonnollisesti selvää vastustamastaan aihepiiristä, rasismin tapauksessa siis lukee kattavan otoksen rasistisia kirjoituksia. Näin vastustaja voi suunnata kritiikkinsä rasistien todella kannattamia asioita kohtaan, muutoin toimiessaan hän todennäköisesti syyllistyy olkinukke-virheargumentaatioon.

Näin rasistisia kirjoituksia luettelevan linkkilistan teon kriminalisoiminen estäisi järkevän ja asianmukaisen rasismin vastustamisen.