Parhaillaan väännetään kättä siitä, pitäisikö homoille sallia avioliitto vai pitäytyä nykyisessä rekisteröidyssä parisuhteessa. Kysymys ei näytä koskevan niinkään sitä, millaisia oikeuksia ko. instituutioihin pitäisi sisältyä (nehän ovat hyvin pitkälle yhtenäiset molemmissa), vaan kiista koskee pääasiassa sanaa "avioliitto".

Ongelma on siinä, että sallittiinpa homoille avioliitto tai kiellettiinpä se, lainsäätäjä tulee ottaneeksi kantaa sanan "avioliitto" merkitykseen: Pitäisikö homojen parisuhteet laskea avioliitoiksi. Kyse on siis lähinnä homoliittojen salonkikelpoisuudesta, siitä millaisen signaalin lainsäätäjä antaa.

Oma mielipiteeni on se, että kumpikin edellisessä kappaleessa mainittu vaihtoehto on ongelmallinen. Mielestäni lainsäädännön tehtävä ei ole jakaa signaaleja eri parisuhteiden salonkikelpoisuudesta tai kelvottomuudesta, eikä missään nimessä määritellä mitä yleiskielen sanat kuten avioliitto tarkoittavat. Parisuhde on myös mielestäni kahden ihmisen välinen juttu, ja mitä vähemmän lainsäätäjä sitä sorkkii, sitä parempi.

Niinpä olen sitä mieltä, että koko sana avioliitto pitäisi poistaa laista ja korvata se lailla sukupuolineutraalista rekisteröidystä parisuhteesta, joka antaisi parisuhteen osapuolille samat oikeudet kuin avioliitto nykyään. Näin sana "avioliitto" jäisi kellumaan, ja jokainen ihminen saisi päättää omalta kohdaltaan, millaiset parisuhteet hän laskee avioliitoiksi. Sana "avioliitto" saisi merkityksensä vähitellen ruohonjuuritasolta lähtien, kielen käyttäjäyhteisöstä käsin.

Kun sana avioliitto olisi vapaata riistaa, esimerkiksi eri kirkkokunnat voisivat vihkiä ihmisiä avioliittoon kuten nykyäänkin; jokainen kirkkokunta saisi itse päättää, vihkiikö se homoja vai ei. Erona nykyiseen olisi vain se, että juridisesti tällaisia avioliittoja kutsuttaisiin rekisteröidyiksi parisuhteiksi.

Ideaani voisi vielä jatkojalostaa niin, että luovuttaisiin myös rekisteröidyistä parisuhteista, ja korvattaisiin se rekisteröidyillä lähiomaisilla. Jokainen ihminen saisi (kummankin osapuolen suostumuksella, tietty) rekisteröidä jonkun tietyn määrän ihmisiä, esimerkiksi enintään viisi, rekisteröidyiksi lähiomaisikseen, joita kohdeltaisiin verotuksen, sairaalavierailujen ja perinnönjaon ja muiden sellaisten seikkojen suhteen samoin kuin aviopuolisoita nykyään. Omaissuhteet sukulaisuuden kautta säilyisivät rekisteröimättöminäkin kuten nykyään. Tämä malli olisi hyvä niiden ihmisten kannalta, jotka muodostavat läheiset ihmissuhteensa vallitsevasta parisuhdemallista poikkeavalla tavalla.

En tosin ole varma, onko jälkimmäiselle mallilleni tilausta niin paljoa, että se kannattaisi toteuttaa, mutta joko se tai ensin esittämäni sukupuolineutraali parisuhdemalli olisi mielestäni edistysaskel nykyiseen.