Helsingin Yliopiston ylioppilaskunta lobbaa kuntavaaliehdokkaita kolmella eri asialla.

Nämä ovat

  • Opiskelija-asuntojen lisäkaavoittaminen
  • Keskustakampuksen katujen muuttaminen kävelykaduiksi
  • Poikittaisjoukkoliikenteen lisääminen kampusten välillä

Ilmoitan, että tuen kaikkia kolmea asiaa. Syitä on kaksi. Ensinnäkin se, että koulutukseen panostaminen (mikä on tulevaisuuden globaalin kilpailukyvyn kannalta välttämättömyys) tarkoittaa myös sitä, että kaupunki tehdään viihtyisämmäksi opiskelijoille. Toinen syy on se, että aloitteet ovat itsessään hyviä.

Opiskelija-asunnoista, erityisesti sellaisista, jotka ovat järkevien kulkuyhteyksien päässä yliopistokampuksista, on huutava pula. Niitä täytyy saada lisää.

Keskustan katujen muuttaminen kävelykaduiksi on hyvä aloite, tosin itselleni sillä ei ole niin paljoa väliä, muutetaanko niitä läheltä yliopistokampusta vai muualta (paitsi tietysti edellä mainittu Helsingin tekeminen miellyttäväksi opiskelijakaupungiksi puhuu keskustakampuksen puolesta). Keskusta-alueella joukkoliikenne toimii ja matkat ovat sen verran lyhyitä, että siellä ei autoilla tarvitse liikkua. Koska autot vähentävät keskusta-alueen viihtyisyyttä eikä niitä tarvita, on perusteltua, että niille ei varata niin paljoa tilaa.

Julkinen poikittaisliikenne on yleensäkin asia, joka on Helsingissä retuperällä, ja johon liikkumisen sujuvuuden takia täytyy panostaa. Tässäkin kampusten yhdistäminen on vain yksi asia, johon on panostettava.