Julkisuudessa on puhuttu paljon perustulosta, joka maksettaisiin jokaiselle täysi-ikäiselle Suomen kansalaiselle. Ajatus on hyvä, koska se vähentäisi byrokratiaa, joka liittyy tukien myöntämiseen. Koska jokainen, joka ei syystä tai toisesta pysty itseään elättämään, saa elatuksen muodossa tai toisessa valtiolta, miksei poistettaisi erilaisten tukimuotojen viidakkoa ja maksettaisi raha saman tien kaikille.

Ehdotuksissa esitetty perustulo on vain kovin pieni, noin viisisataa euroa kuukadessa. Ainakaan täällä pääkaupunkiseudulla sillä ei yksinasuva elä mitenkään. Jotta tuki voisi korvata muut tuet (työttömyyskorvauksen peruspäiväraha, sairaspäiväraha, valtioneläkkeet, sosiaalitoimiston tuki, asumistuet ..), sen pitäisi olla lähempänä tuhatta kuin viittäsataa euroa kuukaudessa puhtaana käteen. Esimerkiksi itse olin viime vuonna pitkiä aikoja sairaspäivärahalla, ja valtio tuki sairastamistani yli tuhannella eurolla kuukaudessa, mikä ei mielestäni ollut mitenkään kohtuutonta.

Perustulon rahoittaminen on tietysti kysymys, johon on vastattava. Säästöt byrokratiassa ovat tietysti ilmeinen rahoituskeino. Tuloveron nostaminen olisi toinen. Kun jokaisella kansalaisella olisi pohjalla noin tuhannen euron perustulopotti, sen ylittävästä osasta olisi varaa maksaa enemmän veroja. Tässä mallissa pienituloistenkaan verottaminen ei olisi heille kohtuutonta, ja pientenkin tulojen verotus voisi hyvin alkaa neljästäkymmenestä prosentista (perustulo olisi verotonta). Veroprogressio olisi laadittava niin, että keskipalkkaiselle jäisi käteen perustulo huomioiden sama summa kuin nykyäänkin.

Perustulomalli tukisi työllistymistä, koska kaiken työn ottaminen vastaan, olipa se kuinka huonosti palkattua tahansa, olisi kannattavaa. Pelkoa perustulon menettämisestä ei olisi. Jos joku ei pystyisi esimerkiksi terveydentilansa takia tekemään kuin sadan euron edestä työtä kuukaudessa, hänen kannattaisi tuo työ tehdä. Jäisihän käteen perustulo, ja sen lisäksi 60% ansaitusta sadasta eurosta.

Haluan kuitenkin korostaa, että tässä kirjoituksessa esitetyt luvut ovat valtiontalouden kestokyvyn kannalta hatusta revittyjä. Jos perustulomallia oikeasti aiotaan ottaa käyttöön, ensimmäinen asia olisikin selvittää, kestääkö kansantalous riittävän suuren perustulon.